EGOET

Du er utstyrt med ditt ego. Det skal brukes med fornuft, og nå kan det tyde på at du kan ha blitt noe ufornuftig med dette verktøyet. Det er en hårfin balanse på å håndtere egoet på en god måte som er respektabelt for andre mennesker og en dårlig måte som gir overdrivelse, og som absolutt ikke er respektabelt for andre. Gå i deg selv og tenk over hvordan du har oppført deg sammen med andre mennesker. Alle fortjener sin plass, også du. Men her har du overdrevet en del, og det har endt i at du har skjøvet mennesker fra deg fordi du ikke respekterer deres plass. Jobb med dine følelser, og du vil fort komme på rett spor igjen.

For å snakke med en av våre dyktige veiledere, ring 21006138.